Trang chủ Giới thiệu Cơ cấu tổ chức

Đặng Thị Ngọc Hường

Chức vụ: Hiệu trưởng

Email:

Số điện thoại: 0904802011

Học hàm - Học vị:

Trình độ: Cử nhân Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm

Nguyễn Hữu Hiệp

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

Email:

Số điện thoại: 0908266699

Học hàm - Học vị:

Trình độ: Đại học sư phạm Toán - Tin

Trương Châu Giang

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

Email:

Số điện thoại: 0983587188

Học hàm - Học vị:

Trình độ: Thạc sĩ Sử học - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Cử nhân Anh ngữ - Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ

Văn bản mới